Stichting Dipjoti Nepal

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dipjoti Nepal bestaat uit drie bestuursleden:

  • Ria Borsboom, secretaris
  • Chris Robbemond, penningmeester
  • Stephanie Borsboom, voorzitter