Stichting Dipjoti Nepal

Stichting Dipjoti Nepal

Werkwijze

De werkwijze van Stichting Dipjoti Nepal is eenvoudig en biedt de lokale bevolking in de omgeving van de plaats Chip-Chippe de mogelijkheid om zelf te werken aan hun eigen ontwikkeling. Als een bepaalde groep mensen uit de omgeving van Chip-Chippe in Nepal financiële steun of advies nodig heeft bij een project, dan dienen zij een voorstel in bij onze Nepalese partnerorganisatie Shree Dipjoti Nepal.

Deze stichting beoordeelt de projecten op vier criteria:

  • Is het project door de indieners zelf bedacht en aangedragen?
  • Is het een project dat door alle betrokkenen wordt ondersteund?
  • Zijn alle betrokkenen bereid om zich actief en belangeloos in te zetten om het project geheel uitgevoerd te krijgen?
  • Past het project binnen de deskundigheid van de stichting (d.w.z.: bouwkundige of watertechnische projecten)?

Als deze vragen positief worden beantwoord, dan wordt het voorstel aan het bestuur van Stichting Dipjoti Nepal in Nederland voorgelegd. Zij bekijkt vervolgens of het project zowel technisch als financieel haalbaar is. Indien nodig doet zij hier een onderzoek naar.
Als het project haalbaar is dan geeft de stichting haar goedkeuring en zet zich in voor de financiering van het project.

bouw

Shree Dipjoti Nepal werkt vervolgens samen met de lokale bevolking aan de uitvoering van het project. Door de lokale bevolking op deze wijze bij de projecten te betrekken, komt meer tot stand dan een school of watervoorziening alleen. Ook de eigenwaarde en het zelfrespect worden vergroot. De betrokkenheid van de mensen bij de bouw is ook van belang voor het voortbestaan van het project. Het nemen van het initiatief voor het project en de bouw ervan is een garantie voor het onderhouden van het project door de lokale bevolking.

Werkzaamheden in Nederland

De werkzaamheden van Stichting Dipjoti Nepal zijn primair gericht op het werven van financiën voor de verschillende projecten. Daarnaast verstrekt de stichting technisch en financieel advies aan Shree Dipjoti Nepal en de uitvoerders van de projecten. Tenslotte geeft de stichting voorlichting over de projecten. Dit gebeurt zowel schriftelijk (per e-mail) als mondeling. Het streven van de stichting is om de kosten in Nederland zo laag mogelijk te houden. Het is ons tot nog toe gelukt de ′overhead′ kleiner dan 1% te laten zijn door veelvuldig gebruik te maken van e-mail als belangrijkste communicatie­middel en het privé dragen van reiskosten naar Nepal.

nepal

Samenwerking in Nepal

Al sinds de oprichting van de stichting wordt er samengewerkt met de, in 2001 opgerichte, lokale organisatie Shree Dipjoti Nepal. Het bestuur van deze organisatie telt zeven leden en ook zij zetten zich belangeloos in voor hun nog minder bedeelde landgenoten. Een aantal van deze leden heeft een betaalde baan. De anderen helaas niet. Deze krijgen op projectbasis een kleine onkostenvergoeding. De werkzaamheden van deze organisatie bestaan uit het bezoeken en selecteren van projecten. Ook begeleiden zij de uitvoering van de projecten.