Stichting Dipjoti Nepal

Overige projecten

Stichting Dipjoti Nepal concentreert zich voornamelijk op waterprojecten, sanitaire projecten en school projecten. Echter in uitzonderlijke gevallen ondersteunen wij ook andere initiatieven. Een aantal jaren geleden hebben wij hulp kunnen bieden aan een aantal dorpen die getroffen werden door overstromingen. De hulp bestond uit het doneren van voedsel, dekens en tevens het verleden van medische hulp.

In de zomer van 2015 hebben wij via onze partnerorganisatie Shree Dipjoti Nepal noodhulp kunnen verlenen aan een aantal gezinnen en dorpen die waren getroffen door Nepal′s verwoestende aardbevingen van 2015. Hiernaast hebben wij financiële steun kunnen verlenen aan het herstellen van een aantal watervoorzieningen die getroffen waren door de aardbeving.

project