Stichting Dipjoti Nepal

Sanitaire voorzieningen / toiletten

Het hebben van een toilet is voor ons westerlingen de normaalste zaak van de wereld. In landen als bijvoorbeeld Nepal is er echter een groot aantal mensen dat geen toilet heeft of er zelfs nog nooit van heeft gehoord. Hun behoeften doen ze dan gewoon ergens in de bosjes of op andere plaatsen waar een beetje beschutting is. Met name in de regentijd zorgt dit voor ernstige onhygiƫnische omstandigheden. In de regentijd hebben veel dorpelingen dan ook te kampen met diarree. Op zich is dit niet zo'n ernstige ziekte maar door gebrek aan medicijnen en toegankelijke medische voorzieningen kan dit zelfs tot sterfte leiden.

Stichting Dipjoti Nepal heeft in diverse dorpen een toiletten programma kunnen opzetten en financieren. Het doel van deze toiletten programma's is om alle huizen in een betreffend dorp te voorzien van een toilet. Belangrijk hierin is dat de dorpelingen actief worden betrokken in het toiletten programma en tevens worden gestimuleerd in het gebruik hiervan. De werkwijze is hier dan ook op afgestemd. Door de dorpelingen namelijk zelf hun toilet te laten bouwen en tevens te laten bijdragen in de bouwkosten wordt het gebruik ervan gestimuleerd. Middels deze werkwijze zijn er toiletten gebouwd voor bijna 1400 huishoudens. In de toekomst hoopt Stichting Dipjoti Nepal deze aanpak uit te kunnen breiden naar nog meer dorpen.

Hiernaast heeft Stichting Dipjoti Nepal de bouw van toiletten bij ruim 15 scholen kunnen financieren.

Foto′s van het reeds voltooide toilettenprogramma in Shankadev

  • toiletbouw
  • toiletbouw
  • toiletbouw
  • toiletbouw
  • toiletbouw
  • toiletbouw