Stichting Dipjoti Nepal

Missie en beleidsplan

Stichting Dipjoti Nepal is een stichting die is ontstaan vanuit het werk dat onze voorzitter voor haar studie in Nepal heeft verricht. Hierna zijn uit deze contacten vervolgvragen naar voren gekomen voor steun bij projecten. Met ondersteuning vanuit de Rotary is hier gevolg aan gegeven. Namens onze stichting heeft onze voorzitter verscheidene malen projecten uitgevoerd (onbezoldigd) in het gebied en heeft hier een aantal malen gedurende circa vijf maanden gewoond.

Alle projecten zijn in nauwe samenwerking met de NGO Dipjoti in Nepal, een Nepalese organisatie in het Nawalparasi district, dat in het eigen en omliggende districten projecten uitvoert.

In de loop der jaren is onze werkwijze op een organische wijze ontstaan vanuit deze samenwerking. De contacten van onze voorzitter met de Nepalese stichting zijn goed. Zij bezoekt regelmatig het gebied.

Onze stichting richt zich met name op de armste bevolkingsgroepen in het gebied. En de projecten waar wij steun en medewerking aan verlenen zijn ontwikkeling van de mensen door het stimuleren van scholing. Hiervoor werken we mee aan projecten voor de bouw van schoollokalen.

bouw

Een ander terrein is gezondheid bevorderen door het verbeteren van de watervoorziening (water­putten en waterleidingen aanleggen) en sanitaire voorzieningen realiseren. De steun van onze stichting bestaat uit het bekostigen van materialen en het inhuren van geschoolde arbeid (vakmensen). Van de belanghebbende voor de projecten wordt gevraagd om zelf bij te dragen in de vorm van het leveren van (onbetaalde) arbeidsinzet.

De fondsenwerving vindt plaats op een low profile manier. We hebben een aantal vaste donateurs, die vrijwillig bijdragen overmaken naar de stichting. Een aantal plaatselijke Rotary′s steunen nu en dan projecten. Beleid is ook om in die gevallen te bekijken de fondsen te laten verdubbelen door een grote organisatie zoals Aqua4All. Ook zijn er regelmatig bijdragen vanuit geledingen van de PKN en onze stichting is regelmatig als goed doel ingezet voor mensen die een jubileumviering hadden.

De kosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden. O.a. door de correspondentie zoveel mogelijk digitaal te doen. De bestuursleden dragen hun eigen kosten, waardoor we jaarlijks slechts beperkte kosten hebben van de inschrijving voor de Kamer van Koophandel en de bankkosten. Er zijn géén betaalde medewerkers bij onze stichting.

Het bestuur
15 december 2013


Bestuur

Het bestuur van Stichting Dipjoti Nepal bestaat uit drie bestuursleden:

  • Ria Borsboom, secretaris
  • Chris Robbemond, penningmeester
  • Stephanie Borsboom, voorzitter

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag van Stichting Dipjoti Nepal vindt u als pdf onder de link.