Stichting Dipjoti Nepal

Geschiedenis

Stichting Dipjoti Nepal is ontstaan naar aanleiding van de resultaten van een tweetal projecten die voor aanvang van de oprichting van Stichting Dipjoti Nepal reeds waren voltooid. Onderstaand volgt een korte samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van Stichting Dipjoti Nepal.

In de periode januari tot mei 2000 heeft Stephanie Borsboom, bestuurslid van Stichting Dipjoti, in het kader van haar studie civiele techniek aan de TUDelft, stage gelopen in het dorpje Hasoura in Nepal. Zij liep haar stage bij Stichting Tamsarya. Tezamen met drie medestudenten is toentertijd zorggedragen voor de bouw van een brug en een put. Dit alles gebeurde door intensieve samenwerking met de lokale bevolking en door toepassing van lokale bouwwijzen en technieken. In een gebied zonder beschikbaarheid van elektriciteit hield dit dus in dat werkelijk alles met de hand moest worden uitgevoerd.
Na drie maanden zeer intensieve arbeid waren beide projecten geheel voltooid en uit de dankbaarheid en blijdschap van de bevolking bleek dat het project op alle vlakken geslaagd te noemen was.

Tijdens deze stage is veelvuldig kennisgemaakt met de noden van het land. Nepal is het armste land in Zuid-Azie en het op 12 na armste land ter wereld. Het gemiddelde jaarinkomen bedraagt $270 (2005).
Echter eveneens is tijdens deze stage meerdere malen gebleken wat een, in onze ogen, klein beetje geld kan veranderen in de levensomstandigheden en de toekomstmogelijkheden voor deze mensen.

Terug in Nederland is er altijd contact gebleven tussen Stephanie en de mensen uit Nepal. Toen ze in juli 2001 een projectvoorstel ontving met betrekking tot de bouw van lokalen en toiletten in het dorpje Shankadev hoefde ze niet lang te aarzelen. Met de hulp van een aantal enthousiaste sponsors werd voldoende geld ingezameld en slechts drie dagen na het behalen van haar ingenieurstitel zat Stephanie in het vliegtuig naar Nepal om daar tezamen met de lokale bevolking het project uit te voeren.

bouw

Deze samenwerking bestond uit mankracht (onbetaalde arbeid) en hout van de zijde van de bevolking en ontwerp, kostenbewaking, begeleiding van uitvoering en inkoop van de zijde van Stephanie. Stephanie werd hierin uitstekend ondersteund door de leden van de NGO (Non Governmental Organisation) Shree Dipjoti, alsmede de dorpelingen en het schoolcomité. In ruim drie maanden tijd werd dit project uitgevoerd en uit de dankbaarheid en blijdschap bleek dat het project geslaagd te noemen was.

Het verblijf en het project in Shankadev en vooral de vreugde, blijdschap en belangstelling van iedereen gedurende het gehele project hebben Stephanie ervan overtuigd dat je met een klein beetje geld, juist besteed weliswaar, echt kunt helpen bouwen aan de toekomst van anderen. Belangrijk hierin is het feit dat het initiatief komt vanuit de lokale bevolking en dat ze zelf plannen aandragen voor de oplossing en ook daadwerkelijk meewerken aan de oplossing.

Op deze manier is het niet alleen hun eigen project waarvoor zij verantwoordelijk zijn, maar vergroot het bovendien hun eigenwaarde en zelfrespect. Uit oogpunt van een betere beheersbaarheid van de diverse aspecten die bij het uitvoeren van dergelijke projecten komt kijken, is er voor gekozen de activiteiten met betrekking tot dergelijke projecten onder te brengen in een stichting. Samen met twee enthousiaste medebestuursleden is de oprichting van Stichting Dipjoti Nepal ook werkelijkheid geworden.