Stichting Dipjoti Nepal

5 klaslokalen in Malmala

De Shree Malmala Debi Lower Secondary School in Malmala bestaat sinds 1985. Sinds de oprichting wordt er door de overheid naast het betalen van vijf leerkrachten nauwelijks naar de school omgekeken. Daar dit aantal leerkrachten verre van voldoende is, zamelt het dorp door bijvoorbeeld de verkoop van gewassen geld in voor de salarisbetaling van respectievelijk negen en twee leerkrachten. Dit betekent dat een minimaal maar voldoende aantal leerkrachten aanwezig is. Daar het dorp verder geen andere bron van inkomsten heeft en bovendien in het dorp voornamelijk zeer arme mensen uit de laagste kasten wonen, lukt het de bewoners en de school niet om onderwijs in kwalitatief goede lokalen te bieden.

De school bestaat momenteel uit 8 leerjaren. Er zijn echter maar 4 kwalitatief goede lokalen aanwezig. Hiernaast beschikt de school over 3 op instorten staande lokalen maar zelfs dat is niet genoeg. Momenteel krijgen 2 klassen les in de buitenlucht.

Met de bouw van vijf nieuwe klaslokalen wordt hun probleem opgelost. De leerlingen van de drie klassen die nu les krijgen in de op instorten staande lokalen lopen geen gevaar meer en de leerlingen die nu buiten hun lessen moeten volgen kunnen in het vervolg hun lessen volgen in een van de vijf nieuwe lokalen.

Twee jaar geleden is via onze partnerorganisatie hulp gevraagd in de vorm van geld voor de benodigde bouwmaterialen. Dankzij de opbrengst van Sport en Spel Maasland 2004 die verdubbeld werd door Plan Nederland is het gelukt voldoende geld in te zamelen voor bovengenoemd project.

Half mei 2005 is aangevangen met de bouw van de 5 lokalen nabij de Shree Malmala Debi Lower Secondary School. Vanwege de grote hitte en de schaarste aan water (benodigd onder andere voor het vervaardigen van beton) heeft de bouw lange tijd achter gelegen op schema. Echter na 2 maanden hard werken hebben de dorpelingen de bouw van de school voor hun kinderen kunnen afronden. Op 23 juli 2005 heeft de officiële openingsplechtigheid plaatsgevonden.

school

terug naar Scholen