Stichting Dipjoti Nepal

5 klaslokalen in Shankadev

Alhoewel de Shree Shiksha Bodhini Secondary school een door de overheid geregistreerde school is, wordt het door de overheid, net als de meeste andere scholen, totaal genegeerd. De kinderen kregen tot voor kort les in kleine hokjes die meer weg hadden van een kippenhok dan van een klaslokaal. Ondanks dat de dorpelingen het beste met hun kinderen voorhebben was het voor hen alleen niet mogelijk voor een positieve verbetering te zorgen in deze onmenselijke omstandigheden. Door samenwerking met een bestuurslid van de toen nog niet opgerichte Stichting Dipjoti Nepal bleek veel meer mogelijk.

De dorpelingen zorgden voor de arbeid en het hout en vanuit Nederland kwam er geld beschikbaar voor de bouw van lokalen. Na 3 maanden dag in dag uit keihard werken door de dorpelingen zijn de vijf nieuwe lokalen realiteit geworden. De kinderen krijgen nu les in lokalen in plaats van in kippenhokken.

Ongeveer 40 jaar geleden startte de overheid in het bergdorpje Shankadev in Nepal een basisschooltje. Echter zoals bijna overal in Nepal gaat de overheid niet mee met de ontwikkelingen en de groei van de school. Concreter betekent dit dat er onvoldoende geld was voor voldoende klaslokalen en het aanstellen van leerkrachten. Vanaf het ontstaan van de school hebben de dorpelingen keer op keer moeten vechten voor het in stand houden van de school.

shankadev

Dankzij deze steun kwam er voldoende geld vrij om ieder kind in ieder geval zeven leerjaren aan te bieden. Deze steun bestond uit de opbrengsten uit de verkoop van gewassen op een stuk grond dat door de dorpelingen gemeenschappelijk werd bewerkt. Door gebrek aan verdere financiële middelen was verdere uitbreiding/verbetering van de school niet mogelijk. Dit betekende dat een viertal klassen les kregen in de buitenlucht of kleine houten hutjes en dat er onvoldoende leerkrachten waren om alle benodigde lessen te kunnen verzorgen.

shankadev

Plannen

De geschiedenis had hun echter geleerd te vechten voor hun toekomst en die van hun kinderen. En ook dit keer bedachten ze een plan teneinde deze onmenselijke lesomstandigheden te verbeteren en hun toekomstperspectieven te verbeteren. Indien ze beschikking zouden hebben over voldoende financiĆ«le middelen voor de bouw van lokalen zouden ze de benodigde mankracht kosteloos beschikbaar stellen en tevens voor gratis hout zorgen. Voor overige materialen als cement, dakplaten en staal zochten ze financële steun.

shankadev

Uitvoering

De inzet van de dorpelingen was enorm. Dag in dag uit stonden er meer dan voldoende gemotiveerde mensen op de bouw.  In totaal hebben, gedurende de gehele bouwperiode van ruim 3 maanden, meer dan 1200 mensen meegewerkt.

Resultaat

Na ruim drie maanden dag in dag te hebben gewerkt aan de bouw van de school (5 lokalen) werd de school op 12 juni 2012 feestelijk geopend. De dankbaarheid en blijdschap waren onvoorstelbaar groot. De toegepaste werkwijze (lokale bevolking zelf laten bouwen) en de toepassing van lokale materialen en technieken hebben ertoe bijgedragen dat de bevolking zich blijvend verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan van het project. Het is immers hun school en de toekomst van hun kinderen.

shankadev

Het gehele project heeft 6.800 euro gekost. Deze kosten zijn zuiver besteed aan materiaalkosten en aan een aantal geschoolde arbeiders, die helaas niet in het dorp woonachtig waren en vanuit een ander dorp moesten worden ingehuurd. De impact van de school blijft enorm. Het project heeft niet alleen veel belangstelling maar tevens nam het aantal leerlingen toe en heeft de school kans gezien onderwijs op een iets hoger niveau te starten. Na de voltooiing van het project waren er namelijk voldoende lokalen en door het aanstellen van de nieuwe leraar was er eveneens voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig.


terug naar Scholen